Publicador de continguts

El síndic major compareix al Congrés per explicar els informes de la Sindicatura sobre contractació derivada de la covid

Madrid, 20 de juny de 2024
Miquel Salazar, al Congrés dels Diputats.

Miquel Salazar ha intervingut en la Comissió d’investigació “sobre els fets, responsabilitats i ensenyaments al voltant dels processos de contractació per a l’adquisició de material sanitari per part de les administracions públiques durant la crisi pandèmica ocasionada per la Covid-19”

El síndic major, Miquel Salazar, ha comparegut aquesta tarda davant la Comissió del Congrés dels Diputats que investiga la contractació duta a terme per les administracions públiques de l’Estat per a la compra de material sanitari destinat a fer front a la pandèmia ocasionada pel virus de la Covid-19.

Salazar ha presentat als diputats els dos informes que va fer la Sindicatura de Comptes per analitzar la compra de material sanitari en el context de la pandèmia en l’any 2020, els informes 32/2021 i 33/2021, dedicats a fiscalitzar la contractació administrativa derivada de la covid en l’àmbit de la Generalitat i en l’àmbit dels ens locals de Catalunya, respectivament.

Pel que fa a l’informe relatiu a la Generalitat, que dona compliment a una resolució del Parlament de Catalunya, la Sindicatura fiscalitza una mostra significativa dels 6.114 expedients de contractació adjudicats pel procediment d’emergència amb un import de 704,05 M€, i també els contractes tramitats per urgència i les seves modificacions.

El síndic major ha explicat que les conclusions de la fiscalització es detallen en les 18 observacions recollides en l’informe i ha destacat les 4 recomanacions que s’hi fan, relatives a la conveniència de formalitzar els contractes amb posterioritat a la situació d’emergència i a la necessitat de recuperar l’IVA i els imports abonats en excés per l’Administració.

Quant a l’àmbit local, ha indicat que les administracions municipals van fer un total de 1.485 contractes d’emergència, amb un import d’adjudicació de 80,14 M€. De la mostra revisada d’aquests contractes se’n desprenen 16 incompliments detallats en l’informe, relatius entre altres a l’objecte del contracte, als terminis d’inici d’execució dels contractes i a la presentació i liquidació de les factures presentades.

A preguntes dels diputats, Salazar ha manifestat que del treball de fiscalització fet per la Sindicatura i de la mostra analitzada no es desprèn “cap evidència que sigui susceptible de ser un fet constitutiu de delicte penal o de responsabilitat comptable”. 

Ha defensat la utilització del procediment d’emergència previst en la llei de contractació per situacions excepcionals com la provocada per la covid, tot i que ha advocat per una millora de la regulació, per una major coordinació entre les administracions i per formar una Administració “més robusta” capaç de fer front a crisis com la viscuda recentment.

La compareixença del síndic major s’afegeix a la dels altres presidents i membres de les cambres de comptes autonòmiques, convocats per donar compte de les fiscalitzacions sobre la contractació de la covid fetes en l’àmbit de les seves competències.