Publicador de continguts

El síndic major participa en la Comissió de coordinació del Tribunal de Comptes i els OCEX per a l’impuls de l’Administració electrònica

Madrid, 5 de juny de 2024
El síndic major, primer per l'esquerra, amb membres del Tribunal de Comptes i dels OCEX.

El Tribunal de Comptes i els òrgans de control extern autonòmics (OCEX) han compartit l’estat d'implementació de les eines informàtiques que han desenvolupat conjuntament per a la gestió electrònica dels treballs de fiscalització, les anomenades Fiscalicex i Fisconex.

El síndic major, Miquel Salazar, ha participat a la Comissió de coordinació del Tribunal de Comptes i els OCEX per a l’impuls de l’Administració electrònica que ha tingut lloc avui a Madrid, encapçalada per la presidenta de la Secció de Fiscalització del Tribunal, María Dolores Genaro.

Els membres del Tribunal i dels OCEX han repassat l’estat d’adaptació a les respectives institucions de les esmentades eines informàtiques, que són fruit d’un conveni de col·laboració entre les institucions fiscalitzadores de l’Estat i que permetran desenvolupar i homogeneïtzar els processos de fiscalització de manera íntegrament digital i amb els màxims requeriments de seguretat i confidencialitat.

La Sindicatura de Comptes ha començat a treballar amb Fiscalicex per a la realització dels primers treballs de fiscalització, després que el juliol de l’any passat es posés en marxa la primera versió d’aquesta eina.

Durant la reunió s’han compartit els avenços en el desenvolupament de l’eina Fisconex, destinada a millorar la fiscalització dels contractes i els convenis de les entitats del sector públic i que estarà disponible properament.   

S’han intercanviat també possibles iniciatives de formació en matèria d’anàlisi massiva de dades i d’ús de la intel·ligència artificial en l’àmbit de l’auditoria.