Publicador de continguts

La Sindicatura participa en la Comissió de coordinació en l’àmbit local del Tribunal de Comptes i els OCEX

Madrid, 1 de 2022
Imatge resum

El síndic Manel Rodríguez ha participat en la reunió semestral de la Comissió de coordinació en l’àmbit local del Tribunal de Comptes i els òrgans autonòmics de control extern (OCEX), que ha tingut lloc a Madrid el 29 de novembre.

Durant la trobada, presidida pel conseller del Departament d’Entitats Locals del Tribunal de Comptes, Miguel Ángel Torres, els representants de les institucions de control de l’Estat han compartit els respectius programes de fiscalització per a l’any 2023 en l’àmbit de les corporacions locals.

També s’ha posat en comú la informació relativa als treballs de fiscalització que estan duent a terme diversos òrgans de control sobre els plans antifrau aprovats per les corporacions locals que reben fons del Pla de recuperació, transformació i resiliència.

Les institucions de control han abordat també la possibilitat de portar a terme noves fiscalitzacions sobre les mesures d’estalvi energètic implantades per les corporacions locals, amb l’objectiu de comprovar si els ens locals apliquen mesures d’estalvi i d’eficiència energètics a les seves instal·lacions i si tenen definits objectius mediambientals i plans estratègics per controlar l’assoliment dels objectius fixats.

Els membres del Tribunal i dels OCEX han revisat també el funcionament de la Plataforma per al retiment de comptes de les corporacions locals, repositori dels comptes dels ens locals del sector públic local de l’Estat. D’acord amb la normativa, l’any vinent els ajuntaments de més 50.000 habitants hauran de trametre mitjançant aquesta plataforma els comptes anuals consolidats de tota la corporació municipal.