Publicador de continguts

La Sindicatura publica els informes relatius al Pla de rescat del sector cultural i a les despeses de personal del Cos de Mossos d’Esquadra

Barcelona, 18 de gener de 2023
Imatge de resum

La Sindicatura de Comptes ha publicat l’informe 23/2022, relatiu al Pla de rescat del sector cultural, exercici 2020 i l’informe 24/2022, relatiu al Departament d’Interior, despeses de personal del Cos de Mossos d’Esquadra, exercici 2018.

L’informe 23/2022 és un treball de fiscalització del Pla de rescat del sector cultural, integrat per les subvencions, les transferències i els ajuts atorgats l’exercici 2020 pel Departament de Cultura, principalment, a fi de donar suport al sector per a compensar els efectes econòmics ocasionats per la covid. L’auditoria ha estat elaborada pel Departament Sectorial D de la Sindicatura, sota la direcció de la síndica Anna Tarrach.

L’informe 24/2022 té per objecte la fiscalització de la gestió de les despeses de personal del Cos de Mossos d’Esquadra a càrrec del Departament d’Interior de la Generalitat. El treball de fiscalització l’ha dut a terme el Departament Sectorial B, dirigit per la síndica Llum Rodríguez.