Compareixences davant la Comissió de la Sindicatura Compareixences davant la Comissió de la Sindicatura

Compareixença dia 18 d'octubre de 2018 a les 10:00 hores
Informe 15/2017, sobre el Compte general de les corporacions locals, exercici 2015 Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe
Informe 13/2018, sobre el Compte general de les corporacions locals, exercici 2016 Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe
Informe 23/2017, relatiu a Sistema d'Emergències Mèdiques, SA, exercicis 2012-2015 Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe
Informe 22/2017, sobre les subvencions i altres ajuts del Departament d'Ensenyament, exercici 2015 Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe
Informe 25/2017, relatiu al Consorci de l'Institut Ramon Llull, exercici 2015 Vídeo de la sessió Tramitació de l'informe