Generadors de fitxers XML i XBRL Generadors de fitxers XML i XBRL

XML dels textos de la memòria segons el model normal ICAL 2013 (a partir del Compte general de l'exercici 2015)

Permet generar el fitxer XML amb la informació i els comentaris de la memòria, segons el model normal, dels ens locals sotmesos a la ICAL 2013 (a partir del Compte general de l'exercici 2015)
XML dels textos de la memòria segons el model simplificat ICAL 2013 (a partir del Compte general de l'exercici 2015)

Permet generar el fitxer XML amb la informació i els comentaris de la memòria, segons el model simplificat, dels ens locals sotmesos a la ICAL 2013 (a partir del Compte general de l'exercici 2015)
XBRL de les dades comptables (PGC o PGC-PIME)

Permet generar el fixer XBRL amb els comptes i estats de les entitats públiques empresarials i societats mercantils en el format que disposa el Registre Mercantil
XML de la informació addicional 1

Fitxer informació addicional 1 (províncies, municipis, entitats municipals descentralitzades)
XML de la informació addicional 2

Fitxer informació addicional 2 (mancomunitats, comarques, agrupacions de municipis, consorcis, entitats metropolitanes)
XML dels textos de la memòria segons el model normal ICAL 2004 (fins al Compte general l'exercici 2014 inclòs)

Permet generar el fitxer XML amb la informació i els comentaris de la memòria, segons el model normal, dels ens locals sotmesos a la ICAL 2004 (fins al Compte general de l'exercici 2014, inclòs)
XML dels textos de la memòria segons el model simplificat ICAL 2004 (fins al Compte general l'exercici 2014, inclòs)

Permet generar el fitxer XML amb la informació i els comentaris de la memòria, segons el model simplificat, dels ens locals sotmesos a la ICAL 2004 (fins al Compte general de l'exercici 2014, inclòs)

Servei d'atenció a les corporacions locals

93 270 11 61

cgcl@sindicatura.cat