Asset Publisher

Curs sobre fiscalitzacions amb enfocament avaluador organitzat pel Tribunal de Comptes i ASOCEX

Barcelona, June 03 2024
Captura de pantalla del curs sobre fiscalitzacions amb enfocament avaluador.

Membres i personal d’auditoria de la Sindicatura de Comptes participen en un curs sobre fiscalitzacions amb enfocament avaluador que s’inicia avui i que tindrà lloc fins al proper dijous, organitzat pel Tribunal de Comptes i l’Associació d’Òrgans de Control Extern autonòmics (ASOCEX), en el marc del conveni de formació que mantenen ambdues entitats.

El curs duu per títol “Enfocament avaluador en les fiscalitzacions d’eficàcia, eficiència i economia efectuades pel Tribunal de Comptes i els OCEX: tècniques d’avaluació de programes i polítiques públiques aplicades a la fiscalització operativa”. La formació, amb una durada de 15 hores, s’ofereix en modalitat online, i compta amb un centenar de persones inscrites.

El curs aborda l’aplicació de les tècniques d’avaluació de polítiques públiques a l’àmbit d’actuació de les institucions de control extern, que és la fiscalització ex post de l’activitat econòmica i financera de les entitats públiques, amb l’objectiu d’introduir l’enfocament avaluador en la planificació i l’execució dels treballs de fiscalització que tinguin com a objectiu l’avaluació de programes i polítiques públiques.

El programa del curs compta amb ponents del Tribunal de Comptes i dels OCEX, i també del Tribunal de Comptes de la Unió Europea, d’INTOSAI i d’altres entitats de referència en l’avaluació de polítiques públiques com l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIRef).

Les auditories operatives i les auditories amb enfocament avaluador formen part de la planificació estratègica de la Sindicatura de Comptes a mig termini. L’objectiu és valorar si una determinada política o programa finançat amb recursos públics s’ha executat d’acord amb el principi general de bona gestió financera i, en concret, respectant els principis d’economia, eficàcia i eficiència.