Asset Publisher

La Sindicatura compareix davant la Comissió del Parlament per presentar l’informe sobre l’Agència Catalana de l'Aigua

Barcelona, December 01 2022
Imatge resum

Els membres del Ple de la Sindicatura de Comptes han comparegut avui davant la Comissió de la Sindicatura del Parlament per presentar l’informe 15/2022, relatiu a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), cànon de l’aigua i altres tributs, exercici 2019.

L’informe, l’únic que tenia avui la Comissió en l’ordre del dia, ha estat presentat als diputats pel síndic Josep Viñas, titular del Departament Sectorial B de la Sindicatura, que s’encarrega de la fiscalització dels departaments i entitats del sector productiu de la Generalitat.

A continuació, la Comissió ha convocat a comparèixer la gerent de l’ACA perquè informés sobre la seva gestió en relació amb les observacions que fa l’informe de fiscalització de la Sindicatura.