Cercador d'informes

Informes

No hi ha cap resultat.
Núm. Títol Pàgina web de l'informe Informe
CA
ES
Nota resum
CA
ES
EN
25/2007 Institut Català de Finances (ICF). Exercicis 2002 i 2003
24/2007 Institut Català de Finances Holding, SAU. Exercici 2005
23/2007 Residències assistides per a la gent gran. Exercici 2004
22/2007 Contractacions i despeses amb el grup Indra. Exercicis 1996-2002. Ampliació de l'informe 21/2004
21/2007 Proves de radiodiagnòstic sol·licitades pels centres de l'Institut Català de la Salut. Exercici 2005
20/2007 Grup Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV). Exercici 2004
19/2007 Catalunya Ràdio, SRG, SA. Exercici 2004
18/2007 Televisió de Catalunya, SA. Exercici 2004