La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

El síndic major compareix davant la Comissió d'Economia del Parlament basc en relació amb les propostes de modificació de la llei del Tribunal Basc de Comptes PúblicsBarcelona, 3 de març de 2021

El síndic major, Jaume Amat, ha comparegut aquest matí davant la Comissió d’Economia, Hisenda i Pressupost del Parlament basc, per videoconferència, en relació amb les propostes de modificació de la llei del Tribunal Basc de Comptes Públics.

La cambra basca ha convocat el síndic major entre els experts designats per fer les seves aportacions sobre les propostes de modificació de la Llei 1/1988, del 5 de febrer, del Tribunal Basc de Comptes Públics. En concret, són dues proposicions de llei del Grup EH Bildu i del Grup Basc Popular-Ciudadanos.

Les propostes de modificació de la llei que regula l’òrgan de control basc incideixen en aspectes com l’elegibilitat dels membres, les majories per nomenar-los, les incompatibilitats, la duració dels mandats, l’àmbit subjectiu i la transparència dels actes del Tribunal.

En la seva intervenció adreçada als diputats bascos, el síndic major ha destacat els valors que cal preservar en tot òrgan fiscalitzador: la legitimitat de la seva actuació, la independència del seus membres i la transparència en la seva activitat. Ha destacat també que és important deixar clar el que no és un òrgan de control: no és un òrgan consultor, no és una bústia de denúncies i no és un registre de documents comptables o d’informació financera.

Amat ha entrat al detall de les diferents propostes de modificació comparant-les amb les previsions de la llei 18/2010, que regula la Sindicatura de Comptes de Catalunya.
 Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 5/2021

Fundació Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB). Exercici 2018

Informe 4/2021

Circuits de Catalunya, SL. Exercici 2018

Informe 3/2021

Consorci Museu Nacional d'Art de Catalunya. Exercici 2018

Informe 2/2021

Consorci d'Educació de Barcelona. Gestió econòmica dels centres docents públics, exercici 2018

Informe 1/2021

Departament d'Ensenyament. Despeses de personal, exercici 2017