La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

El síndic major imparteix una sessió pràctica als alumnes del màster interuniversitari de Gestió PúblicaBarcelona, 18 de març de 2021

El síndic major, Jaume Amat, ha impartit avui una sessió pràctica del màster de Gestió Pública que organitzen conjuntament la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra i que dirigeix l’ex conseller i ex síndic de comptes Antoni Castells.

Amat ha fet una presentació sobre la naturalesa i les funcions de la Sindicatura de Comptes dins del mòdul del màster dedicat al Pressupost i el control pressupostari, mitjançant la plataforma formativa virtual de la universitat.

La sessió s’ha dividit en dos blocs, un dedicat a presentar la institució i les seves funcions, i l'altre, a explicar el procés de planificació, elaboració i aprovació dels informes de fiscalització.

El màster que dirigeix el catedràtic Antoni Castells compta amb una trentena d’alumnes procedents d’universitats catalanes i d’arreu del món i de diferents disciplines del coneixement.

  

Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 5/2021

Fundació Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB). Exercici 2018

Informe 4/2021

Circuits de Catalunya, SL. Exercici 2018

Informe 3/2021

Consorci Museu Nacional d'Art de Catalunya. Exercici 2018

Informe 2/2021

Consorci d'Educació de Barcelona. Gestió econòmica dels centres docents públics, exercici 2018

Informe 1/2021

Departament d'Ensenyament. Despeses de personal, exercici 2017