La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

El secretari de Transparència de la Generalitat presenta al síndic major l'informe anual de l'Estratègia de lluita contra la corrupcióBarcelona, 2 de març de 2021

El síndic major, Jaume Amat, s’ha reunit aquest matí per videoconferència amb el secretari de Transparència i Govern Obert de la Generalitat, Jordi Foz, qui li ha presentat l’informe anual de l’Estratègia de lluita contra la corrupció i d’enfortiment de la integritat pública.

L’Estratègia de lluita contra la corrupció i d’enfortiment de la integritat pública és una iniciativa de la Generalitat aprovada per acord del Govern de 15 de gener del 2020, destinada a proposar actuacions i projectes amb impacte real i mesurables en l’àmbit de la Generalitat i del seu sector públic per abordar de forma integral la lluita contra el frau i la corrupció. L’Estratègia del Govern consta de 25 actuacions concretes que es poden consultar aquí.

El secretari de Transparència ha fet un balanç positiu del primer any d’aplicació de l’Estratègia, amb 23 de les 25 actuacions que s’hi recullen en procés d’implementació o ja implantades, el 92% del total. Foz ha destacat algunes mesures que s’han d’abordar enguany com ara la col·laboració entre l’Agència Tributària i els Mossos d’Esquadra per detectar casos de corrupció, el foment d’algunes mesures de publicitat activa com la publicació de les agendes del personal tècnic de major rang, la gestió dels conflictes d’interès i la millora dels processos de selecció del personal directiu.

El síndic major, per la seva banda, s’ha mostrat favorable a col·laborar en el seguiment del compliment de les actuacions proposades, aprofitant els informes de fiscalització que fa la Sindicatura de Comptes sobre les entitats del sector públic de la Generalitat. Així mateix, Amat ha traslladat a Fox que la Sindicatura està treballant en l’avaluació de polítiques públiques per tal d’incorporar aquest aspecte en les seves fiscalitzacions.
 

Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 5/2021

Fundació Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB). Exercici 2018

Informe 4/2021

Circuits de Catalunya, SL. Exercici 2018

Informe 3/2021

Consorci Museu Nacional d'Art de Catalunya. Exercici 2018

Informe 2/2021

Consorci d'Educació de Barcelona. Gestió econòmica dels centres docents públics, exercici 2018

Informe 1/2021

Departament d'Ensenyament. Despeses de personal, exercici 2017