La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

El síndic major participa en la comissió de coordinació del Tribunal de Comptes i els OCEX per a l'impuls de l'Administració electrònicaBarcelona, 16 de febrer de 2021

El síndic major, Jaume Amat, ha participat en la reunió de la comissió de coordinació del Tribunal de Comptes i els òrgans de control extern (OCEX) per a l’impuls de l’Administració electrònica, que ha tingut lloc avui per videoconferència.

L’esmentada comissió, creada a finals de l’any 2018, té per objecte compartir recursos i mitjans en l’àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions per tal d’assolir la plena implantació de l’Administració electrònica i la millora de la gestió i racionalització dels procediments emprats a les institucions de control extern.

La reunió l’ha encapçalat María Dolores Genaro, consellera responsable de l’àrea social i laboral del departament de Fiscalització del Tribunal de Comptes, i han participat membres dels dotze OCEX de les comunitats autònomes.

Els membres de la comissió s’han compromès a estudiar l’adopció d’un marc de col·laboració estable per tal de potenciar la utilització, el desenvolupament, l’adaptació i la millora de les eines informàtiques en l’àmbit de la seva activitat. 

Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 2/2021

Consorci d'Educació de Barcelona. Gestió econòmica dels centres docents públics, exercici 2018

Informe 1/2021

Departament d'Ensenyament. Despeses de personal, exercici 2017

Informe 31/2020

Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2018

Informe 30/2020

Diputació de Lleida. Contractació administrativa, exercici 2017

Informe 29/2020

Calafell Empresa Municipal de Serveis, SA. Comptes anuals, exercici 2018