Publicador de continguts

Els membres del Ple presenten dos informes a la Comissió del Parlament

Barcelona, 14 de juliol de 2022
Imatge de resum

Els membres del Ple de la Sindicatura de Comptes, encapçalats pel síndic major, Miquel Salazar, han comparegut avui davant la Comissió parlamentària per presentar els informes de fiscalització següents:

  • Informe 6/2022, sobre l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions, exercici 2020.
  • Informe 7/2022, sobre el Servei Meteorològic de Catalunya, exercici 2018.

La Comissió ha tingut lloc aquest matí a la sala 1 del Parlament de Catalunya, on han estat convocats els síndics a les 10.15 hores.

Per presentar els informes 6/2022 i 7/2022 han intervingut, respectivament, la síndica Anna Tarrach i el síndic Josep Viñas.

L’informe 6/2022 té per objecte la fiscalització limitada d’alguns aspectes de l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions, adscrita al Departament de la Presidència i encarregada de la publicació del DOGC.

L’informe 7/2022 és una fiscalització de regularitat dels comptes anuals de l’exercici 2018 del Servei Meteorològic de Catalunya, entitat de la Generalitat que presta els serveis d’informació i assessorament en matèria meteorològica i climàtica.