Sindicatura de Comptes de Catalunya

Òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control financer del sector públic de Catalunya

Informes

Publicador de continguts

31 MAI

Consell Català de l'Esport. Ajuts derivats de la pandèmia de la covid, exercicis 2020 i 2021

6/2023

31 MAI

Consorci de Turisme de Barcelona. Comptes anuals, exercici 2018

5/2023

18 MAI

Institut Català del Sòl. Àrea d'existències, exercici 2020

4/2023

19 ABR

Mesures adoptades per a la implementació del Pla de recuperació, transformació i resiliència. Exercici 2021

3/2023

19 ABR

Canal Segarra-Garrigues. Resolució 510/XI del Parlament

2/2023

19 ABR

Institut Català de Finances. Activitat creditícia, exercici 2020

1/2023
Consello de contas de Galicia - XIV Encuentros Técnicos de los OCEX 2021 Més informació
Asocex Associació d'òrgans de control extern autonòmics Més informació
Eurorai
Asocex - revista
ocex boletin
Placeholder