Sindicatura de Comptes de Catalunya

Òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control financer del sector públic de Catalunya

Informes

Publicador de continguts

13 FEB

Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat - Loteries de Catalunya, SAU. Exercici 2021

40/2023

07 FEB

Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Exercici 2021

39/2023

07 FEB

Universitat Pompeu Fabra. Despeses de personal, exercicis 2018-2021

38/2023

07 FEB

Consell Comarcal del Tarragonès. Exercici 2021

37/2023

07 FEB

Seguiment de les recomanacions dels informes del Compte general de les corporacions locals. Exercicis 2004-2021

36/2023

17 GEN

Eleccions al Conselh Generau d'Aran de l'any 2023

35/2023
Consello de contas de Galicia - XIV Encuentros Técnicos de los OCEX 2021 Més informació
Asocex Associació d'òrgans de control extern autonòmics Més informació
Eurorai
Asocex - revista
ocex boletin
Placeholder