Publicador de continguts

La Sindicatura analitza l’estat d’implantació de l’administració electrònica i l'activitat d'assistència de les diputacions en aquesta matèria als municipis d’entre 10.000 i 20.000 habitants

Barcelona, 30 de novembre de 2022
Imatge de resum

La Sindicatura de Comptes ha publicat i tramès al Parlament l’informe 17/2022, relatiu a l’assistència als municipis per les diputacions en matèria d’administració electrònica i l’estat d’implantació en municipis amb població entre 10.000 i 20.000 habitants.

L’objecte del treball és analitzar l’activitat d’assistència en matèria d’administració electrònica duta a terme per les diputacions provincials als municipis de menys de 20.000 habitants i revisar l’estat d’implantació de l’administració electrònica en aquests municipis. 

D’acord amb la Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, la prestació dels serveis d’administració electrònica als municipis de menys de 20.000 habitants és una de les competències de les diputacions.

L’àmbit subjectiu de l’informe són les quatre diputacions provincials i els cinquanta-cinc municipis de Catalunya que tenen una població d’entre 10.000 i 20.000 habitants 

L’informe 17/2022 ha estat elaborat pel Departament Sectorial E, que dirigeix el síndic Manel Rodríguez.