Publicador de continguts

La Sindicatura participa en la 9a trobada de la Comunitat de pràctica en avaluació de la Generalitat de Catalunya

Barcelona, 29 de març de 2023
Imatge de resum

La síndica Anna Tarrach explica l’estratègia d’avaluació de la institució fiscalitzadora

La síndica Anna Tarrach ha participat avui en la 9a trobada de la Comunitat de pràctica en avaluació de la Generalitat de Catalunya (CoAVA), adreçada al personal del sector públic de la Generalitat i que ha tingut lloc a l’Auditori del Departament d’Economia i Hisenda.

Tarrach ha traslladat l’experiència de la Sindicatura pel que fa a l’elaboració i a la posada en marxa del Pla estratègic de la institució, que va ser aprovat l’any 2022 pel Ple de l’òrgan fiscalitzador i que ha de servir d'eina per afrontar els reptes que té plantejats la institució en l’àmbit organitzatiu, de fiscalització i de projecció de la seva activitat.

Ha fet èmfasi en l’estratègia per a l’impuls de l’auditoria operativa i els mètodes d’avaluació de polítiques públiques aplicada a l’auditoria per tal de fiscalitzar l’economia, l’eficiència i l’eficàcia en l’ús dels recursos públics, de forma complementària a l’auditoria més tradicional, financera i de legalitat.

La jornada de la CoAVA ha estat inaugurada per la directora general de Pressupostos de la Generalitat, Esther Pallarols, i ha comptat amb la intervenció de la síndica Tarrach i del director de l’Àrea d’Administració Pública i Drets de la institució del síndic de greuges, Joan A. Montesinos.

La Comunitat de pràctica en avaluació té per objecte compartir accions i experiències relacionades amb l’impuls de la institucionalització de l’avaluació en la Generalitat i la incorporació de l’avaluació dels resultats a la presa de decisions.