Publicador de continguts

Publicat l’informe de fiscalització de l’àrea d’existències de l’Institut Català del Sòl

Barcelona, 18 de maig de 2023
Imatge de resum

La Sindicatura de Comptes ha publicat i tramès al Parlament l'informe 4/2023, relatiu a l’Institut Català del Sòl (INCASÒL), àrea d’existències, exercici 2020.

El treball és una fiscalització limitada de l’àrea d’existències del Balanç de situació de l’INCASÒL, entitat adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat i dedicada a la promoció del sòl per a activitats econòmiques i usos residencials, a la promoció d’habitatge social i a la rehabilitació de barris i de patrimoni històric. 

La fiscalització ha anat a càrrec del Departament Sectorial B, dirigit pel síndic Josep Viñas.