Cercador d'Informes Cercador d'Informes

Ref. Títol Document català Document castellà Nota resum Comptes anuals
13/2020 Serveis municipals i gestió mediambiental. Municipis amb població superior a 10.000 habitants, exercici 2017 ca es
12/2020 Consorci Institut de Física d'Altes Energies. Exercici 2017 ca es
11/2020 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2018 ca es
11/2020 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2018. Annexos - Volum 1: Comptes individualitzats de diputacions, de consells comarcals, de mancomunitats de municipis i d'entitats metropolitanes i dels respectius ens dependents
11/2020 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2018. Annexos - Volum 2: Comptes individualitzats d'ajuntaments (A-C) i dels respectius ens dependents
11/2020 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2018. Annexos - Volum 3: Comptes individualitzats d'ajuntaments (C-L) i dels respectius ens dependents
11/2020 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2018. Annexos - Volum 4: Comptes individualitzats d'ajuntaments (M-R) i dels respectius ens dependents
11/2020 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2018. Annexos - Volum 5: Comptes individualitzats d'ajuntaments (R-T) i dels respectius ens dependents
11/2020 Compte general de les corporacions locals. Exercici 2018. Annexos - Volum 6: Comptes individualitzats d'ajuntaments (T-Z), d'entitats municipals descentralitzades i dels respectius ens dependents
10/2020 Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia. Exercici 2017 ca es
9/2020 Fundació Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont. Exercici 2017 ca es