Gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial

Gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial

Pressupost

Pressupost aprovat

Pressupost 2024 (prorrogat)

Conveni de col·laboració entre la Sindicatura i el Tribunal de Comptes que coordina la tramesa telemàtica de la informació.

Pressupost 2023

Conveni de col·laboració entre la Sindicatura i el Tribunal de Comptes que coordina la tramesa telemàtica de la informació.

Pressupost 2022

Conveni de col·laboració entre la Sindicatura i el Tribunal de Comptes que coordina la tramesa telemàtica de la informació.

Pressupost 2021 (prorrogat)

Conveni de col·laboració entre la Sindicatura i el Tribunal de Comptes que coordina la tramesa telemàtica de la informació.

Pressupost 2020

Conveni de col·laboració entre la Sindicatura i el Tribunal de Comptes que coordina la tramesa telemàtica de la informació.

A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.

2024

2n trimestre 2023

1r trimestre 2023

4t trimestre 2022

3r trimestre 2022

A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.

1r trimestre 2024

4t trimestre 2023

3r trimestre 2023

2n trimestre 2023

1r trimestre 2023

Liquidació 2022

Conveni de col·laboració entre la Sindicatura i el Tribunal de Comptes que coordina la tramesa telemàtica de la informació.

Liquidació 2021

Conveni de col·laboració entre la Sindicatura i el Tribunal de Comptes que coordina la tramesa telemàtica de la informació.

Liquidació 2020

Conveni de col·laboració entre la Sindicatura i el Tribunal de Comptes que coordina la tramesa telemàtica de la informació.

Estabilitat pressupostària

Informació sobre els objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de la Generalitat de Catalunya.

Termini mitjà de pagament a proveïdors

Informació sobre el termini mitjà de pagament a proveïdors des de l'entrada de la factura per registre, per mesos i anys.

2024

2023

2022

Patrimoni

Informació sobre l'inventari de béns

Inventari béns mobles