Accessibilitat

Declaració d’accessibilitat

A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.

Situació de compliment

Aquest lloc web és conforme amb el Reial decret 1112/2018 parcialment, a causa de la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible per les raons següents:

Manca de conformitat amb el Reial decret 1112/2018

  • Algunes imatges no estan etiquetades o tenen una alternativa textual genèrica [requisit número 9.1.1.1 de la norma UNE-EN 301549: 2019 Contingut no textual]
  • En algunes pàgines, la informació, l’estructura i les relacions no estan determinades per programari o no tenen alternativa com a text. [Requisit número 9.1.3.1 de l’UNE-EN 301.549: 2019 d’informació i relacions]
  • En algunes pàgines, alguns elements no tenen el focus del teclat. [Requisit número 9.2.1.1 de la norma UNE-EN 301.549: 2019 Teclat]
  • De manera puntual, algunes etiquetes que acompanyen els controls no tenen el mateix nom. [Requisit número 9.2.5.3 de la norma UNE-EN 301.549: 2019 inclusió de l’etiqueta en el nom].

Càrrega desproporcionada

  • No s’aplica

El contingut no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable

  • Pot haver-hi arxius d’ofimàtica en PDF i altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin íntegrament tots els requisits d’accessibilitat, tot i que s’ha procurat que la majoria sí que els compleixin.
  • Pot haver-hi continguts de tercers que no estiguin desenvolupats pel Parlament ni sota el seu control, com per exemple arxius ofimàtics.

Preparació d’aquesta declaració d’accessibilitat

Aquesta declaració es va preparar el 17 de març de 2023.

Última revisió de la declaració: 17 de març de 2023

Observacions i dades de contacte

A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.

Sol·licituds d’informació accessible i queixes

A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.

Altres informacions

A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.