Generadors d'arxius XML i XBRL

XML dels comptes anuals consolidats

Permet generar l'arxiu ENTITAT_20XX_NOR_DC_CONSOLIDACIO.xml amb la informació dels comptes anuals consolidats, si l’entitat està obligada a formular-los, que haureu d’enviar per EACAT juntament amb el Compte general.
Instruccions:

  1. Si no teniu usuari en l’aplicació del control intern (on s’ha afegit un nou mòdul per als consolidats) registreu-vos a l’aplicació.

  2. Envieu un correu amb el nom d’usuari (tant si us heu donat d’alta ara com si ja el teníeu)  i el tema “Formulari Comptes anuals consolidats” a cgcl@sindicatura.cat

XML dels textos de la memòria

Permet generar l'arxiu XML amb la informació i els comentaris de la memòria.

XML de la informació addicional

XBRL de les dades comptables (PGC o PGC-PIME)

En el següent enllaç hi podeu trobar el programa per introduir els comptes anuals de les societats mercantils en el format que disposa el Registre Mercantil.

Quan s'obri la pàgina heu d'anar a DEPÓSITO DE CUENTAS, a l'apartat Programas i heu de descarregar la versió que necessiteu de les que us ofereix el portal. Un cop introduïdes les dades cal exportar el fitxer .xbrl, que heu d'enviar a la Sindicatura mitjançant el portal Eacat. En el mateix enllaç també hi podeu trobar el manual d'aquest programa.