Publicador de continguts

Les síndiques Anna Tarrach i Maria Àngels Cabasés assisteixen al I Fòrum professional d'auditoria pública

Barcelona, 13 de maig de 2022
Imatge resum

El I Fòrum professional d’auditoria pública ha reunit un centenar de professionals de l’auditoria pública i membres d’institucions de control intern i extern els dies 12 i 13 de maig a Toledo, a la facultat de Ciències Jurídiques i Socials de la Unversitat de Castella-La Manxa.

En representació de la Sindicatura de Comptes de Catalunya hi han assistit les síndiques Anna Tarrach i Maria Àngels Cabasés, titulars dels departaments sectorials D i C, respectivament, encarregats de la fiscalització dels departaments de Cultura i Educació, i dels de Salut, Drets Socials i Igualtat i Feminismes.

El programa de les jornades inclou set blocs d’anàlisi i debat sobre els temes següents: els fons europeus Next Generation; la ciberseguretat i la transformació digital; els reptes imminents de la professió; el cloud computing en l’auditoria pública; l’auditoria pública en l’esfera autonòmica i local; el control antifrau en l’auditoria i el paper de l’auditoria en la sostenibilitat i l’agenda 2030.

El Fòrum, un dels primers esdeveniments presencials post-pandèmia de l’àmbit de l’auditoria pública, compta amb el suport de diferents representants procedents del mon acadèmic i dels òrgans de control extern i intern de l’Estat, i també del Tribunal de Comptes Europeu.

Pel que fa a les institucions de control extern, destaca la participació de la presidenta del Tribunal de Comptes, Enriqueta Chicano, en la inauguració de les jornades, i també, com a ponents, de la presidenta de la Secció de Fiscalització del Tribunal, María Dolores Genaro, i de membres i tècnics del Consell de Comptes de Galícia, la Cambra de Comptes d’Andalusia, la Sindicatura de Comptes d’Astúries i la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana.