Publicador de continguts

Reunió de la Junta Directiva d'ASOCEX

Barcelona, 14 de juny de 2021
imatge resum

El síndic major de la Sindicatura, Jaume Amat, ha convocat avui una reunió de la Junta Directiva de l’Associació d’Òrgans de Control Extern autonòmics (ASOCEX) per tractar sobre la propera reunió de presidents dels OCEX amb el Tribunal de Comptes prevista per al proper mes de juliol.

En la reunió d’avui, presidida pel síndic major i celebrada per videoconferència, hi han participat la presidenta de la Cambra de Comptes de Navarra, Asunción Olaechea; el president de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, Vicent Cucarella, i la vicepresidenta de la Cambra de Comptes d’Andalusia, Sandra Garrido, en representació de la institució que exerceix la secretaria permanent d’ASOCEX, d’acord amb els Estatuts de l’Associació.

Els membres de la Junta Directiva han comentat l’ordre del dia de la propera reunió de presidents d’ASOCEX, en la qual s’abordaran assumptes d’interès comú relacionats amb l’activitat d’aquests òrgans, com els relatius a la formació del seu personal, a l’aprovació de les normes tècniques que regeixen l’elaboració dels informes de fiscalització -anomenades GPF- i a la celebració de les XIV Trobades Tècniques dels OCEX, que tindran lloc a finals d’any a Galícia.

En la propera reunió de presidents del OCEX caldrà escollir també els representants d’ASOCEX al Comitè Directiu d’EURORAI, xarxa de treball formada per les institucions europees de control extern de caràcter subestatal.

Les relacions amb el Tribunal de Comptes seran un altre dels temes a debat, amb la revisió del funcionament de les comissions de coordinació entre el Tribunal de Comptes i els OCEX i del darrer conveni signat amb el Tribunal per millorar les eines informàtiques i de gestió dels expedients de fiscalització.