Sindicatura de Comptes de Catalunya

Òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control financer del sector públic de Catalunya

Informes

Asset Publisher

09 APR

Ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la covid-19

2/2024

06 MAR

Teatre Nacional de Catalunya, SA. Contracte programa 2019-2022

1/2024

13 FEB

Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat - Loteries de Catalunya, SAU. Exercici 2021

40/2023

07 FEB

Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Exercici 2021

39/2023

07 FEB

Universitat Pompeu Fabra. Despeses de personal, exercicis 2018-2021

38/2023

07 FEB

Consell Comarcal del Tarragonès. Exercici 2021

37/2023
Consello de contas de Galicia - XIV Encuentros Técnicos de los OCEX 2021 Més informació
Associació d'òrgans de control extern autonòmics Més informació
Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder