Asset Publisher

Gestió i Prestació de Serveis de Salut. Exercici 2021

The report in 2 minutes

Why we did this audit?

  • És la primera fiscalització d’aquest centre, que es va crear amb l’objectiu de gestionar i administrar els serveis que, en matèria sanitària, la Diputació de Tarragona va transferir a l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
  • Per tenir evidència de la raonabilitat de la gestió de les operacions econòmiques i el compliment de la legalitat necessaris per obtenir els serveis que Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GiPSS) presta als pacients, d'atenció especialitzada, d'atenció primària, d'atenció sociosanitària i d'atenció a la salut mental i a les drogodependències que determini el CatSalut.

What are the key facts and key figures?

  • Dels 18 M€ d’ingressos, 16 M€ corresponien a l’activitat sanitària a pacients coberts pel CatSalut, que representaven un 89% del total d’ingressos.
  • En l’exercici 2021, estaven vigents 44 expedients d’obres, subministraments i serveis per un import total d’adjudicació (IVA inclòs) de 2 M€.
  • A GiPSS treballen 358 empleats, amb un cost de 14 M€.

What have we observed?

  • Pròrrogues d’encàrrecs a mitjans propis formalitzats quan GiPSS ja no era mitjà propi de l’Administració de la Generalitat i del CatSalut.
  • No justificació de la quantificació dels imports dels ingressos i les despeses dels càrrecs directius compartits i de les col·laboracions assistencials a compensar amb la Gerència Territorial de Tarragona de l’ICS.
  • Facturació fora de contracte en el període d’execució dels contractes per als proveïdors més significatius de GiPSS, per almenys 106.870 €.

What do we recommend?

  • Accelerar les negociacions amb el CatSalut sobre l’edifici de l’Hospital Mare de Déu de la Salut, que era l’antic hospital on GiPSS prestava l’activitat assistencial abans que es construís l’Hospital Sociosanitari Francolí. L’edifici és propietat de la Generalitat de Catalunya i està cedit a GiPSS.