Asset Publisher

Els síndics presenten a la Comissió els informes sobre l’Hospital Sant Joan de Reus i sobre el Compte general de la Generalitat 2020

Barcelona, November 03 2022
Imatge de resum

El Ple de la Sindicatura de Comptes, encapçalat pel síndic major, Miquel Salazar, ha comparegut aquest matí davant la Comissió de la Sindicatura al Parlament per presentar l’informe 14/2022, relatiu a l’Hospital Sant Joan de Reus, SAM, exercici 2018, i l’informe 12/2022, sobre el Compte general de la Generalitat de Catalunya, exercici 2020.

La Comissió s’ha reunit a les 10.20 hores, a la Sala 1 del Parlament, per acollir la compareixença dels síndics i debatre sobre els informes presentats.

La síndica Maria Àngels Cabasés, titular del Departament Sectorial C de la Sindicatura, encarregat de la fiscalització dels sectors sanitari i social, ha presentat l’informe sobre l’Hospital de Sant Joan de Reus, SAM, propietat de l’Ajuntament de Reus, societat avui ja dissolta. 

El síndic major, Miquel Salazar, ha fet l’exposició sobre l’informe del Compte general de la Generalitat de Catalunya de l’exercici 2020, que avui ha superat el primer tràmit en Comissió. Salazar ha destacat algunes de les magnituds més rellevants del Compte, entre les quals l’import de la despesa covid, de 3.531,75 M€, i ha posat en valor la tasca de la Intervenció General de la Generalitat en la preparació d’un compte consolidat de tot el sector públic de la Generalitat. “El nivell de consolidació s’apropa cada cop més a una consolidació real”, ha afirmat.

El màxim responsable de la Sindicatura ha avançat als diputats que el nou Ple està treballant per canviar l’informe sobre el Compte general i fer un producte que sigui “més fàcil de llegir, més entenedor i amb més aspectes a incloure”.