Asset Publisher

Els síndics presenten al Parlament els informes sobre l’ICF, el Canal Segarra-Garrigues i les mesures antifrau dels Fons NGEU

Barcelona, June 22 2023
Imatge de resum

Els membres del Ple han comparegut aquest matí al Parlament davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes per presentar els tres informes de fiscalització següents:

  • Informe 1/2023, relatiu a l’Institut Català de Finances, activitat creditícia, exercici 2020
  • Informe 2/2023, relatiu a Canal Segarra-Garrigues, Resolució 510/XI del Parlament
  • Informe 3/2023, relatiu a les mesures adoptades per a la implementació del Pla de recuperació, transformació i resiliència, exercici 2021.

El síndic major, Miquel Salazar, ha presentat les conclusions més rellevants dels informes relatius a l’ICF i al Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat amb els Fons Next Generation de la Unió Europea per contribuir a la recuperació dels estats membres després de la pandèmia de la covid.

La síndica Llum Rodríguez, com a ponent de l’informe, ha presentat la fiscalització realitzada per la Sindicatura de Comptes sobre l’obra del Canal Segarra-Garrigues, un informe encarregat pel Parlament de Catalunya.

Rodríguez ha destacat que el Segarra-Garrigues és la segona obra més important de l’Administració catalana en termes de volum pressupostari, després de la Línia 9 del metro de Barcelona. La síndica ha detallat l’evolució de l’obra durant els 14 anys objecte de fiscalització (2002-2016) pel que fa a la inversió, a l’ús de la xarxa de distribució per transformar els terrenys de secà en regadiu i a l’horitzó temporal d’execució de l’obra.

La síndica ha exposat les dades més rellevants de l’informe mitjançant una presentació que conté un resum de la fiscalització.