Asset Publisher

La Sindicatura acull una sessió del Màster de Gestió Pública dirigit per la catedràtica de la UB Núria Bosch

Barcelona, March 14 2024
El síndic major, fent la presentació als alumnes del Màster de Gestió Pública.

La Sindicatura de Comptes ha acollit avui una sessió del Màster de Gestió Pública de la Universitat de Barcelona que dirigeix la catedràtica d’Hisenda Pública Núria Bosch.

Núria Bosch ha visitat avui la Sindicatura amb una vintena d’alumnes del màster que han dedicat la sessió a conèixer la feina de la institució fiscalitzadora dependent del Parlament de Catalunya.

El síndic major, Miquel Salazar, ha fet una presentació als alumnes del màster sobre la naturalesa i les funcions de la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que preveuen l’Estatut d’autonomia de Catalunya i la Llei 18/2010, del 7 de juny, el marc jurídic vigent que regula el funcionament de la institució.

L’auditor Rafael Morales ha explicat el procediment d’elaboració dels informes de fiscalització i la normativa que s’aplica en l’àmbit de l’auditoria pública.