Asset Publisher

La Sindicatura de Comptes rep la presidenta i les dues vicepresidentes del Parlament

Barcelona, July 18 2023
La presidenta i les vicepresidentes del Parlament, amb els membres del Ple i personal directiu de la Sindicatura.

Una delegació de l’òrgan rector de la cambra, encapçalada per Anna Erra, visita la institució fiscalitzadora

La Sindicatura de Comptes ha rebut avui la visita de la presidenta del Parlament, Anna Erra, i d’una delegació de la Mesa, formada per la vicepresidenta primera, Alba Vergés, i la vicepresidenta segona, Assumpta Escarp.

Aquesta ha estat la primera visita institucional de la Mesa del Parlament a la Sindicatura en la legislatura actual.

El síndic major, Miquel Salazar, ha donat la benvinguda a la presidenta i a les vicepresidentes del Parlament a la seu de l’òrgan fiscalitzador, acompanyat dels membres del Ple de la Sindicatura, els síndics Anna Tarrach, Manel Rodríguez, Llum Rodríguez, Maria Àngels Cabasés, Ferran Roquer i Josep Viñas, i la secretària general per suplència, Marta Junquera.

Les diputades han visitat la sala d’actes i formació de la Sindicatura, on han saludat el personal directiu de la institució i els auditors supervisors, responsables dels equips d’auditoria dels set departaments sectorials en què s’organitza l’àrea de fiscalització. Erra, Vergés i Escarp han visitat també, de la mà dels síndics, la planta quarta de la institució, que acull els departaments sectorials A i B.   

Els membres del Ple i les representants de la Mesa han mantingut una reunió a la Sala del Ple. Els síndics han presentat el programa de fiscalització de la Sindicatura de l’exercici en curs, amb un pes important de les auditories operatives, que han de servir per avaluar l’economia, l’eficàcia i l’eficiència de les polítiques públiques.

La realització d’auditories operatives és un dels eixos més rellevants del Pla estratègic 2022-2028, que té com a objectius millorar el procés de fiscalització i l’impacte dels informes de fiscalització, millorar la política de recursos humans i l’organització interna, millorar la col·laboració institucional i fer la institució més visible i coneguda a l’exterior.