Asset Publisher

La Sindicatura publica els informes sobre el Consorci de Residus Sòlids Urbans del Maresme i sobre la contractació de personal covid a càrrec de l'ICS

Barcelona, November 06 2023
Personal covid.

La Sindicatura de Comptes ha publicat i tramès al Parlament l'informe 19/2023, relatiu al Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme, exercici 2019, i l'informe 20/2023, relatiu a l'Institut Català de la Salut, contractació de personal derivada de la pandèmia de la covid, exercici 2020.

L'informe 19/2023 és un treball de fiscalització limitada, centrat en la revisió de la liquidació del pressupot i del compliment de la legislació aplicable en els àmbits comptable, de les retribucions del personal i de la contractaió administrativa del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme. En l'exercici fiscalitzat el Consorci estava integrat per la Diputació de Barcelona -l'administració fundadora-, pel Consell Comarcal del Maresme i per 28 dels 30 ajuntaments de la comarca.

El treball sobre aquesta entitat del sector públic local ha anat a càrrec del Departament Sectorial F, sota la direcció del síndic Ferran Roquer.

L'informe 20/2023 té per objecte analitzar la contractació extraordinària de recursos humans per part de l'ICS per tal de gestionar la situació de crisi sanitària provocada per la covid l'any 2020, i les retribucions satisfetes al personal contractat.

El treball sobre l'àmbit sanitari l'ha portat a terme el Departament Sectorial C, dirigit per la síndica Maria Àngels Cabasés.