Asset Publisher

Publicat l’informe sobre els plans antifrau aprovats pels ens locals que han rebut Fons Next Generation

Barcelona, July 05 2023
Logo Fons Next Generation Catalunya

La Sindicatura analitza el compliment de les mesures previstes per la normativa per garantir la prevenció, la detecció i la correcció del frau

La Sindicatura de Comptes ha publicat i tramès al Parlament l’informe 9/2023, relatiu als plans antifrau aprovats per les entitats locals que participen en l’execució de les mesures del Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR).

Es tracta d’una fiscalització de compliment adreçada a verificar si les entitats locals que participen en l’execució dels Fons Next Generation de la Unió Europea disposen dels plans antifrau previstos en l’Ordre HFP/1030/2021, del 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del PRTR.

La mostra ha inclòs 37 entitats, que havien rebut 262,40 M€, el 80,2% del total dels fons destinats als ens locals de Catalunya per disminuir l’impacte de la crisi de la covid.  

L’informe ha anat a càrrec del Departament Sectorial F, dirigit pel síndic Ferran Roquer.