Asset Publisher

El síndic major presenta als diputats de la Comissió de la Sindicatura el Pla estratègic de la institució per als propers sis anys

Barcelona, June 16 2022
Imatge resum

Salazar afirma que la Sindicatura farà un “salt qualitatiu” amb auditories operatives sobre les entitats del sector públic

El síndic major, Miquel Salazar, ha presentat aquest matí als diputats de la Comissió de la Sindicatura de Comptes del Parlament el Pla estratègic de la institució per al període 2022-2028, amb el qual vol imprimir un canvi en l’òrgan fiscalitzador.

El Pla estratègic va ser aprovat pel Ple de la Sindicatura poc després de ser renovat pel Parlament a principis del mes de febrer i recull el projecte del nou equip dirigent per fer de la Sindicatura una institució més útil, més eficient i un referent en el control extern del sector públic de Catalunya.   

En la seva exposició als diputats, Salazar ha afirmat que la Sindicatura farà un “salt qualitatiu” amb l’elaboració d’informes d’auditoria operativa que han de permetre avaluar l’eficàcia, l’eficiència i l’economia de les polítiques públiques i anar més enllà de la fiscalització financera i de compliment legal que s’ha fet fins ara.

“Volem millorar la nostra aportació per fer un sector públic millor, perquè la fiscalització és una eina per millorar el sector públic”, ha subratllat. Salazar ha destacat que una altra de les prioritats del nou Ple és elaborar uns informes de fiscalització que siguin més entenedors i que permetin comunicar millor la feina de la institució.

El Pla estratègic fixa un total de vint-i-sis línies d’actuació que es posaran en pràctica a partir del proper any per assolir quatre objectius principals: millorar el procés de fiscalització i l’impacte dels informes en els serveis públics; millorar la política de recursos humans i l’organització interna; millorar la comunicació interna i externa i millorar la col·laboració amb altres òrgans de control i amb altres institucions.

El síndic major ha presentat també a la Comissió la memòria d’activitats de la Sindicatura de l’any 2021.

Després de la sessió, una delegació de la Comissió ha fet una visita a les instal·lacions de la Sindicatura. El president de la Comissió, Jordi Riba, i diputats i portaveus dels grups parlamentaris han pogut conèixer la institució per dins de la mà del síndic major i els membres del Ple de la Sindicatura, que han fet una explicació dels set departaments d’auditoria i de la metodologia de treball emprada per fer els informes.

A la visita hi han assistit els diputats Jordi Riba i Òscar Ordeig, del grup parlamentari del PSC; Irene Aragonès i José Rodríguez, del grup d’Esquerra Republicana, i Mercè Esteve i Pere Albó, del grup de Junts per Catalunya.