Asset Publisher

Visita de l'Auditora General de la República de Colòmbia

Barcelona, May 25 2022
Imatge resum

El síndic major, Miquel Salazar, i el síndic Josep Viñas van rebre ahir la visita d'una delegació de l'Auditoria General de la República de Colòmbia, organisme de vigilància de la gestió fiscal dotat d'autonomia jurídica i pressupostària i previst a la Constitució de Colòmbia.

La delegació estava encapçalada per Alma Carmenza, Auditora General, i per Tania González, cap d'unitat del sistema de control fiscal de l'organisme.

Els membres de la Sindicatura van mantenir una reunió amb les representants de l'Auditoria General de Colòmbia a la sala del Ple, durant la qual van exposar la naturalesa i  les funcions de la institució fiscalitzadora del sector públic català.

A petició de l'Auditoria General de Colòmbia, la Sindicatura va facilitar informació sobre el codi ètic que regeix per als alts càrrecs i funcionaris de la institució i també sobre la implantació i el desenvolupament del tramitador electrònic d'expedients. Per explicar l'experiència de la Sindicatura en aquests àmbits hi van participar un lletrat de l'Assessoria Jurídica i la directora de Govern Interior, respectivament.