Sindicatura de Comptes de Catalunya

Òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control financer del sector públic de Catalunya

Informes

Publicador de continguts

25 MAI

Servei Meteorològic de Catalunya, exercici 2018

Informe 7/2022

25 MAI

Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions, exercici 2020

Informe 6/2022

06 ABR

Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya, exercici 2019

Informe 5/2022

30 MAR

Eleccions al Parlament de Catalunya de l'any 2021

Informe 4/2022

30 MAR

Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, exercici 2017

Informe 3/2022

30 MAR

Fundació Centre de Regulació Genòmica, exercici 2019

Informe 2/2022
Consello de contas de Galicia - XIV Encuentros Técnicos de los OCEX 2021 Més informació
Associació d'òrgans de control extern autonòmics Més informació
Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder