Compte general

Eines

Incompliments de la tramesa

La Sindicatura, d'acord amb el que estableix la seva llei reguladora, ha de fer pública, en el seu lloc web, la relació de les corporacions locals que han incomplert l'obligació de trametre el Compte general en els termes establerts per l'article 41.4 de la Llei 18/2010, de la Sindicatura de Comptes.

La informació es presenta separada per tipus d'ens i està actualitzada al dia.

Exercici Províncies Comarques Entitats metropolitanes Mancomunitats de municipis Municipis Entitats municipals descentralitzades
2022
2021
2020
2019
2018

Documents d'ajuda

Acords del Ple

Acord sobre la forma en què s'ha d'enviar el Compte general per a l'exercici 2022 i successius

Acord del Ple de la Sindicatura del 14 de març del 2023 sobre la forma en què les corporacions locals han de trametre a la Sindicatura el Compte general de l'exercici 2022 i successius.

Acord sobre la forma en què s'ha d'enviar el Compte general per a l'exercici 2019 i successius

Acord del Ple de la Sindicatura del 13 de març del 2020 sobre la forma en què les corporacions locals han de trametre a la Sindicatura el Compte general de l'exercici 2019 i successius.

Acord sobre la forma en què s'ha d'enviar el Compte general (ICAL 2013)

Acord del Ple de la Sindicatura del 8 de març del 2016, relatiu a la forma en què les corporacions locals han de trametre a la Sindicatura el Compte general.

Acord sobre la forma en què s'ha d'enviar el Compte general (ICAL 2004)

Acord del Ple de la Sindicatura del 8 de maig del 2013, relatiu a la forma en què les corporacions locals han de trametre a la Sindicatura el Compte general.

Acord relatiu a la valoració de les causes d'incompliment

Acord del Ple de la Sindicatura del 9 d'octubre del 2012, de valoració de les causes al·legades pels ens locals d'incompliment de l'obligació de retre comptes i del procediment de comunicació d'Administració local.

Conveni amb el Tribunal de Comptes d'Espanya

Conveni de col·laboració entre el Tribunal de Comptes i la Sindicatura sobre mesures de coordinació pel que fa a la tramesa telemàtica dels comptes generals i a la tramesa d’informació relativa als contractes, els convenis i el control intern de les entitats locals de l’àmbit territorial de Catalunya.

Accedir a EACAT

Conveni de col·laboració entre la Sindicatura i el Tribunal de Comptes que coordina la tramesa telemàtica de la informació.

Manual EACAT per a ens locals

Manual d'usuari de l'ens local per trametre el Compte general de corporacions locals per l'EACAT.

Consultes freqüents d'EACAT per a ens locals

Consultes freqüents del servei de l'EACAT del Compte general de les corporacions locals.