Qué ei, qué hè e com agís

Qué ei?

Era Sindicatura de Compdes ei er organ fiscalizador extèrn des compdes e dera gestion economica deth sector public de Catalonha que, cossent damb era lei, includís:  

  • Era Administracion dera Generalitat de Catalonha e es organismes e entitats que ne depenen.
  • Era Administracion locau de Catalonha e es organismes e entitats que ne depenen.
  • Es entitats depenentes, participades o finançades majoritàriament, de forma dirècta o indirècta, pera Generalitat de Catalonha e pes administracions locaus.
  • Es universitats publiques de Catalonha.
  • D'autes entitats que determinen es leis deth Parlament de Catalonha e es ens que ne depenen, es corporacions locaus e es sòns organismes e ens depenenti e es universitats publiques de Catalonha.

Era lei atribuís tanben ara Sindicatura competéncies entà contrarotlar era comptabilitat des procèssi electoraus en encastre circumscrivut a Catalonha, ei a díder, des eleccions ath Parlament de Catalonha e ath Conselh Generau d'Aran.

Era Sindicatura de Compdes ei un organ previst en Estatut d'Autonomia de Catalonha (articles 80 e 81), e es sues foncions son regulades pera Lei 18/2010, de 7 de junh, dera Sindicatura de Compdes de Catalonha.

Depen organicament deth Parlament de Catalonha e exercís es sues foncions per delegacion d'aguest damb plea autonomia organizativa, foncionau e pressupostària.

Qué hè?

Rapòrts de fiscalizacion

Era principau foncion dera Sindicatura consistís en examinar es compdes des ingrèssi e es despenes deth sector public de Catalonha ar efècte de determinar era sua fiabilitat, atau com era regularitat, legalitat e eficàcia des operacions amiades.

Era foncion fiscalizadora dera Sindicatura se concrète ena elaboracion de rapòrts de fiscalizacion, que se trameten ath Parlament de Catalonha e as ens fiscalizadi. Es rapòrts an de contier es observacions e recomanacions derivades dera verificacion dera activitat economicofinancèra objècte de contròle, cossent damb es tecniques e procediments d'auditoria publica. Quan eth Plen dera Sindicatura, coma resultat dera sua activitat fiscalizadora, aprècie era existéncia d'actuacions perseguibles administrativament o judiciaument, a de hè'c a constar en rapòrt e trasladar era informacion relativa ad aguestes actuacions ara instància pertinenta, e comunicà'c ath Parlament e ar ens fiscalizat.

D’acòrd damb era lei, era Sindicatura a d’elaborar cada an eth repòrt deth Compde generau dera Generalitat de Catalonha e eth repòrt deth Compde generau des corporacions locaus. Ath delà, era Sindicatura hè repòrts de fiscalizacion des entitats deth sector public dera Generalitat e deth sector public locau. Toti es repòrts que hè era Sindicatura son recuelhudi en Programa annau d'activitats, qu'era Sindicatura a de remanar ath Parlament cada an damb era relacion de repòrts que preve elaborar pendent er an següent.

Er assessorament ath servici des organs parlamentaris ei ua auta des foncions dera Sindicatura de Compdes que, a demana deth Parlament de Catalonha e es ens sosmetudi ara fiscalizacion dera Sindicatura, pòt assessorar, eméter dictamens e dar responsa as consultes que li siguen formulades en matèria de comptabilitat publica e de gestion economicofinancèra deth sector public.

Era Sindicatura pòt agir per delegacion deth Tribunau de Compdes ena realizacion d'accions prealables ara exigéncia de responsabilitats comptables, en tot instrusir es procediments corresponents. Aguesti procediments an coma finalitat saber dera existéncia d'incompliments en qué agin incorrut es qu'an a cargue sòn eth maneg de cabaus o efèctes publics e que, per colpa o negligéncia grèu e damb actuacions contràries ara normativa, provòquen un prejudici economic quantificable e cèrt as administracions publiques. Un viatge finalizadi aguesti procediments, era Sindicatura les traslade ath Tribunau de Compdes, qu'ei er organ competent entà jutjar era responsabilitat comptabla.
 
Cossent damb er article 80.3 der Estatut d'Autonomia de Catalonha, es relacions de cooperacion entre era Sindicatura de Compdes e eth Tribunau de Compdes auràn d'èster regulades per miei d'un convèni, qu'a de recuélher es mecanismes de participacion dera Sindicatura enes procediments jurisdiccionaus sus responsabilitat comptabla.

Com agís?

Era Sindicatura de Compdes, en exercici dera foncion fiscalizadora qu'a assignada, agís per mandat legau, a instància deth Parlament o d'ofici.

Er article 33 deth Reglament de regim interior dera Sindicatura de Compdes establís qu'eth Plen dera Sindicatura a d’aprovar eth quadre pluriannau d’activitats, qu'a de recuélher ua prevision a tres ans vista des critèris de seleccion e dera portada des repòrts que s'an tier en compde entà elaborar es programes annaus d’activitats.

D’acòrd damb er article 37 dera Lei 18/2010, deth 7 de junh, dera Sindicatura de Compdes, eth Plen a d’aprovar e remanar ath Parlament un Programa annau d’activitats damb era relacion de repòrts que preve hèr pendent er exercici següent.