Organs e organizacion intèrna

Eth Plen

Eth Plen dera Sindicatura de Compdes ei un organ collegiat integrat per sèt sindics, escuelhudi peth Parlament de Catalonha mejançant votacion per majoria de tres cincaus parts e per un periòde de sies ans. Ei presidit peth sindic o sindica major e assistit peth secretari o secretària generau.

Correspon ath Plen, entre d'autes foncions:

 • Aprovar es rapòrts, es memòries, es dictamens e es consultes qu'emanen dera Sindicatura e, en generau, exercir era foncion fiscalizadora qu'a encomanada era institucion.
 • Proposar eth nomentament d'un des sòns membres entath cargue de sindic major.
 • Designar as sindics qu'an de formar part dera Comission de Govèrn.
 • Assignar es departaments sectoriaus qu'an de presidir es sindics.
 • Aprovar eth programa annau d'activitats dera Sindicatura.
 • Autorizar acòrds de collaboracion damb eth Tribunau de Compdes, damb d'auti organismes de contròle extèrn o damb quinsevolh aute tipe d'entitat o institucion.
 • Nomentar e cessar eth secretari o secretària generau.
 • Eméter es normes de caractèr reglamentari que considère de besonh en relacion as rapòrts de fiscalizacion e ara organizacion intèrna dera Sindicatura.
 • Aprovar era memòria e es compdes dera Sindicatura.
 • Adoptar es disposicions de besonh entà complir es objectius qu'era legislacion vigenta encomane ara Sindicatura de Compdes.
 • Adoptar les disposicions necessàries per complir els objectius que la legislació vigent encomana a la Sindicatura de Comptes.

Composicion deth Plen

Asset Publisher

Miquel Salazar Canalda

Síndic major de la Sindicatura de Comptes des del 15 de març del 2022. És membre del Ple d’aquesta institució des del 3 de setembre del 2013. És membre de la Comissió de Govern de la Sindicatura i titular del Departament Sectorial G.

msalazar@sindicatura.cat Veure CV

Anna Tarrach Colls

Síndica de la Sindicatura de Comptes des del 22 de febrer del 2022. És membre de la Comissió de Govern i titular del Departament Sectorial D (Generalitat).

atarrach@sindicatura.cat Veure CV

Manel Rodríguez Tió

Síndic de la Sindicatura de Comptes des del 22 de febrer del 2022. És membre de la Comissió de Govern i titular del Departament Sectorial E (Sector local 1).

mrodriguez@sindicatura.cat Veure CV

Llum Rodríguez Rodríguez

Síndica de la Sindicatura de Comptes des del 22 de febrer del 2022 i titular del Departament Sectorial A (Generalitat).

lrodriguez@sindicatura.cat Veure CV

Maria Àngels Cabasés Piqué

Síndica de la Sindicatura de Comptes des del 22 de febrer del 2022 i titular del Departament Sectorial C (Generalitat).

macabases@sindicatura.cat Veure CV

Ferran Roquer i Padrosa

Síndic de la Sindicatura de Comptes des del 22 de febrer del 2022 i titular del Departament Sectorial F (Sector local 2).

froquer@sindicatura.cat Veure CV

Josep Viñas i Xifra

Síndic de la Sindicatura de Comptes des del 22 de febrer del 2022 i titular del Departament Sectorial B (Generalitat).

jvinas@sindicatura.cat Veure CV

Marta Junquera Bernal

Secretària general de la Sindicatura de Comptes des de l'1 de gener del 2024.

mjunquera@sindicatura.cat Veure CV

Era Comission de Govèrn

Formada peth sindic o sindica major e dus sindics designats peth Plen. Es principaus foncions qu'era lei encomane ara Comission de Govèrn son:

 • Acordar es modificacions budgetàries, lheuat des suplements de crèdit e des crèdits extraordinaris, e comunicar-les ath Plen e ath departament competent en matèria de finances.
 • Acceptar es delegacions que li confie eth Tribunau de Compdes e distribuïr-ne es prètzhèts.
 • Determinar eth regim generau de condicions de trebalh deth personau dera Sindicatura en marc dera normativa de regim interior dera institucion.
 • Exercir era potestat disciplinària deth personau dera Sindicatura.
 • Coordinar es servicis de supòrt dera Sindicatura entà assegurar eth bon govèrn e administracion dera institucion.
 • Exercir es autes facultats qu'eth Plen li delègue.
Composicion dera Comission de Govèrn

Asset Publisher

Miquel Salazar Canalda

Síndic major de la Sindicatura de Comptes des del 15 de març del 2022. És membre del Ple d’aquesta institució des del 3 de setembre del 2013. És membre de la Comissió de Govern de la Sindicatura i titular del Departament Sectorial G.

msalazar@sindicatura.cat Veure CV

Anna Tarrach Colls

Síndica de la Sindicatura de Comptes des del 22 de febrer del 2022. És membre de la Comissió de Govern i titular del Departament Sectorial D (Generalitat).

atarrach@sindicatura.cat Veure CV

Manel Rodríguez Tió

Síndic de la Sindicatura de Comptes des del 22 de febrer del 2022. És membre de la Comissió de Govern i titular del Departament Sectorial E (Sector local 1).

mrodriguez@sindicatura.cat Veure CV

Es sindics

Es sindics son designadi peth Parlament per majoritat de tres cincaus parts, entà un periòde de sies ans renauibles un còp.

Era designacion de sindic o sindica se hè enter trabalhadors publics de còssi o categories deth grop de titulacion superiora, o avocats, economistes e professors mercantils, toti de competéncia reconeishuda e damb mès de quinze ans d'exercici professionau. Non pòden èster designadi membres dera Sindicatura de Compdes es persones qu'enes quate ans anteriors agen estat membres deth Govèrn, secretaris generaus de departament, interventors generaus o nauti cargues responsables dera organizacion de pagaments e dera tresauraria dera Generalitat.

Er exercici dera foncion de sindic ei subjècte a un regim d'incompatibilitats detalhat ena Lei dera Sindicatura de Compdes.

Correspon a cada sindic o sindica:

 • Lheuar ath Plen era prepausa deth programa annau d'activitats deth departament que les a estat assignat.
 • Organizar e dirigir eth departament que les a estat assignat.
 • Presentar ath Plen es projèctes de rapòrt e es auti documents elaboradi jos era sua direccion.
 • Prepausar ath Plen era elaboracion de repòrts puntuaus, elaborar-les e redigir eth projècte de repòrt corresponent que s'a de presentar ath Plen.
 • Velhar entà que se complisquen es procediments e se practiquen es verificacions sufisentes entà dar sosten as conclusions des repòrts.
 • Formular es prepauses des dictamens que les an estadi sollicitadi en encastre de çò que dispause era lei.
 • Exercir es autes foncions qu'eth Plen determine.

Eth sindic o sindica major

Eth sindic major exercís era presidéncia e era maxima representacion intèrna e extèrna dera institucion. Ei escuelhut peth Plen dera Sindicatura d'entre es sòns membres e nomentat peth president dera Generalitat per un periòde de tres ans.

Era lei autrege ath sindic major ues atribucions especifiques, entre es quaus i son es seguentes:

 • Representar ara Sindicatura de Compdes en quaussevolh instància e presidir-ne es actes corporatius e es oficiaus.
 • Convocar e presidir eth Plen e era Comission de Govèrn, fixar-ne es ordes deth dia e dirigir-ne es deliberacions.
 • Velhar pera execucion des acòrds deth Plen e dera Comission de Govèrn.
 • Decidir damb vòt de qualitat es empats que se produsissen en Plen e ena Comission de Govèrn.
 • Amiar es repòrts ath Parlament, laguens deth tèrme de sies setmanes a compdar dera aprobacion que ne hè eth Plen.
 • Exercir eth govèrn interior dera Sindicatura, era direccion e era inspeccion superiora deth personau e es foncions relatives ath nomentament, era contractacion e, en generau, eth govèrn deth personau.
 • Exercir d'organ de contractacion dera Sindicatura; autorizar es despenes pròpies d'aguesta, reconéisher es obligacions e ordenar-ne eth pagament.
 • Autorizar damb eth sòn visteplatz es actes e es certificacions de tota sòrta expedides pera Secretaria Generau.

Eth Secretariat Generau

  Ath deuant deth Secretariat Generau i a eth secretari o secretària generau, qu'ei nomentat e desseparat peth Plen. Eth secretari o secretària generau s'escuelh, a prepausa deth sindic o sindica major, d'enter persones qu'agen era titulacion exigida pera lei.

Es principaus foncions deth secretari o secretària generau son:

 • Assessorar e assistir as organs dera Sindicatura.
 • Complir, en generau, totes es foncions qu'amien ar exercici adequat des competéncies governatives deth Plen, dera Comission de Govèrn e deth sindic major en tot çò que hè referéncia ath regim intèrn dera Sindicatura.
 • Assistir, damb votz mès sense vòt, tàs sessions deth Plen e dera Comission de Govèrn.
 • Redactar e distribuïr er orde deth dia deth Ple cossent damb es instruccions deth sindic major.
 • Redactar es actes des sessions deth Plen e dera Comission de Govèrn e soscriuer-les damb eth visteplatz deth president un viatge an estat aprovades.
 • Expedir es certificacions relatives a actes, acòrds e documents confiats ara sua custòdia.
 • Custodiar eth Registre Generau e era documentacion dera Sindicatura.
 • Exercir es autes foncions que, en matèria de personau e d'administracion, li siguen delegades per quinsevolh organ dera Sindicatura de Compdes.