Gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial

Gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial

Pressupost

Pressupost aprovat

Pressupost 2022

Conveni de col·laboració entre la Sindicatura i el Tribunal de Comptes que coordina la tramesa telemàtica de la informació.

Pressupost 2021 (prorrogat)

Conveni de col·laboració entre la Sindicatura i el Tribunal de Comptes que coordina la tramesa telemàtica de la informació.

Pressupost 2020

Conveni de col·laboració entre la Sindicatura i el Tribunal de Comptes que coordina la tramesa telemàtica de la informació.

Pressupost 2019 (prorrogat)

Conveni de col·laboració entre la Sindicatura i el Tribunal de Comptes que coordina la tramesa telemàtica de la informació.

Pressupost 2018 (prorrogat)

Conveni de col·laboració entre la Sindicatura i el Tribunal de Comptes que coordina la tramesa telemàtica de la informació.

A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.

3r Trimestre 2022

Liquidació 2021

Conveni de col·laboració entre la Sindicatura i el Tribunal de Comptes que coordina la tramesa telemàtica de la informació.

Liquidació 2020

Conveni de col·laboració entre la Sindicatura i el Tribunal de Comptes que coordina la tramesa telemàtica de la informació.

Estabilitat pressupostària

Informació sobre els objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de la Generalitat de Catalunya.

Termini mitjà de pagament a proveïdors

Informació sobre el termini mitjà de pagament a proveïdors des de l'entrada de la factura per registre, per mesos i anys.

Patrimoni

Informació sobre l'inventari de béns