Sindicatura de Comptes de Catalunya

Òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control financer del sector públic de Catalunya

Informes

Asset Publisher

29 JUN

Departament de Cultura. Despeses de personal, exercici 2020

Informe 8/2022

29 JUN

Sistema d'Emergències Mèdiques, SA. Exercicis 2016, 2017 i 2018, Resolució 175/XII del Parlament

Informe 9/2022

30 MAR

Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, exercici 2017

Informe 3/2022

30 MAR

Fundació Centre de Regulació Genòmica, exercici 2019

Informe 2/2022

06 APR

Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya, exercici 2019

Informe 5/2022

30 MAR

Anàlisi comparativa dels serveis prestats pels equips d'atenció primària, exercici 2018

Informe 1/2022
Consello de contas de Galicia - XIV Encuentros Técnicos de los OCEX 2021 Més informació
Associació d'òrgans de control extern autonòmics Més informació
Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder