Sindicatura de Comptes de Catalunya

Òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control financer del sector públic de Catalunya

Informes

Asset Publisher

18 MAY

Institut Català del Sòl. Àrea d'existències, exercici 2020

4/2023

19 APR

Mesures adoptades per a la implementació del Pla de recuperació, transformació i resiliència. Exercici 2021

3/2023

19 APR

Canal Segarra-Garrigues. Resolució 510/XI del Parlament

2/2023

19 APR

Institut Català de Finances. Activitat creditícia, exercici 2020

1/2023

08 FEB

Ajuntament de Badia del Vallès. Compte general, exercici 2020

33/2022

08 FEB

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Tramitació de les sol·licituds de la Llei de la dependència, exercici 2019

32/2022
Consello de contas de Galicia - XIV Encuentros Técnicos de los OCEX 2021 Més informació
Associació d'òrgans de control extern autonòmics Més informació
Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder