Publicador de continguts

Els membres del Ple presenten quatre informes davant la Comissió de la Sindicatura del Parlament

Barcelona, 16 de març de 2023
Imatge de resum

La Comissió de la Sindicatura de Comptes del Parlament ha acollit avui la compareixença dels síndics per presentar quatre informes de fiscalització.

Els membres del Ple han estat convocats a la sessió d’avui, a les 10.20 hores, per a exposar les conclusions més rellevants dels informes següents, per aquest ordre:

  • Informe 27/2022, relatiu a la Comissió Jurídica Assessora, exercici 2021.
  • Informe 29/2022, relatiu al Departament d’Educació, ajuts derivats de la pandèmia de la covid, exercicis 2020 i 2021.
  • Informe 24/2022, sobre el Departament d’Interior, despeses de personal del Cos de Mossos d’Esquadra, exercici 2018.
  • Informe 25/2022, sobre el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), encàrrecs com a mitjà propi, exercici 2019.

El síndic major, Miquel Salazar, ha presentat la fiscalització sobre la Comissió Jurídica Assessora, òrgan consultiu del Govern que forma part dels ens que integren l’arquitectura institucional de la Generalitat.

La síndica Anna Tarrach, titular del Departament Sectorial D, ha exposat les observacions més significatives de la fiscalització sobre els ajuts atorgats pel Departament d’Educació els exercicis 2020 i 2021 en el context de la pandèmia sanitària.

Per últim, la síndica Llum Rodríguez, qui dirigeix el Departament Sectorial A, ha estat l’encarregada de presentar els informes sobre el Cos de Mossos d’Esquadra i sobre el CTTI.

El treball sobre el Departament d’Interior és una fiscalització limitada sobre les despeses de personal del Cos de Mossos, que ha inclòs la revisió de les retribucions, les indemnitzacions per raó de servei i les provisions dels llocs de treball, i també una anàlisi de la distribució de places tenint en compte la perspectiva de gènere.

La fiscalització sobre el CTTI té per objecte analitzar el compliment de la legalitat en els encàrrecs rebuts pel CTTI de la Generalitat i del seu sector públic, i també la contractació administrativa duta a terme per aquest organisme dependent del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública.