Publicador de continguts

La Sindicatura fiscalitza la contractació i l’adjudicació per la DGAIA del servei d’acolliment de la infància i l’adolescència

Barcelona, 17 d’abril de 2024
Logotip del Departament de Drets Socials de la Generalitat.

La Sindicatura de Comptes ha publicat i tramès al Parlament l’informe 3/2024, relatiu a la contractació pública i adjudicació del servei d’acolliment de la infància i l’adolescència, exercicis 2016-2020, Resolució 1053/XII del Parlament.

El treball dona compliment a la Resolució parlamentària 1053/XII, que encarrega a la Sindicatura la fiscalització, en el període 2016-2020, de la contractació i l’adjudicació a persones físiques o jurídiques privades de la prestació del servei d’acolliment a la infància i l’adolescència, que gestiona la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA), del Departament de Drets Socials. A la ciutat de Barcelona aquest servei el gestiona i supervisa el Consorci de Serveis Socials de Barcelona per compte de la DGAIA.

L’univers de la fiscalització el formen els 22.066 expedients amb mesura protectora d’acolliment tramitats per la DGAIA en el període fiscalitzat, que van des dels 2.975 expedients de l’exercici 2016 fins als 4.246 de l’exercici 2020, amb un pic de 5.681 expedients l’exercici 2018. L’import reconegut per la DGAIA en aquest període per gestionar aquestes prestacions va ser de 944,46 M€.

L’informe ha estat elaborat pel Departament Sectorial C, que dirigeix la síndica Maria Àngels Cabasés.