Cercador d'informes

Informes

No hi ha cap resultat.
Núm. Títol Pàgina web de l'informe Informe
CA
ES
Nota resum
CA
ES
EN
17/98-D Centre de Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya. Fiscalització de gestió. Exercicis 1995-1996
16/1998-E Institut Català de la Mediterrània d'Estudis i Cooperació. Exercicis 1995, 1996 i 1997
15/1998-E Escola d'Administració Pública de Catalunya. Exercicis 1996-1997
14/1998-E Institut Català de Seguretat Viària. Exercicis 1996 i 1997
13/1998-D Agència d'Avaluació de Tecnologia Mèdica (AATM). Exercicis 1995 - 1996
12/98-A Badalona Centre Internacional de Negocis, SA. Exercici 1996
11/98-A Agregat de les universitats públiques de Catalunya. Exercici 1996
10/1998-C Subvencions rebudes pel Patronat Català Pro Europa. Exercici 1996
8/1998-D Junta de Sanejament. Exercici 1996
07/98-A Reactivació Badalona, SA. Exercici 1996
06/98-D Viatges de Muntanya, SA. Exercici 1996
04/98-A Aigües d'Argentona, SA. Exercicis 1995 y 1996
3/1998-D Grau de compliment del Programa d'actuació, d'inversions i de finançament (PAIF) per part de les empreses de la Generalitat de Catalunya. Exercici 1997
2/1998 Compte general de les corporacions locals. Exercici 1997 (Nota: La versió en paper inclou un CD-ROM amb els comptes individualitzats)
1/1998 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 1997. Volum 1 : Introducció general. Administració general
1/1998 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 1997. Volum 2: Entitats autònomes de caràcter administratiu
1/1998 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 1997. Volum 3: Entitats gestores de la Seguretat Social
1/1998 Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 1997. Volum 4: Diputacions provincials. Entitats autònomes caràcter comercial, industrial i financer o anàleg. Empreses públiques. Corporació Catalana de Radio i Televisió i filials. Avals
45/1997-IP Ajuntament de la Cellera de Ter. Exercicis 1994, 1995 i 1996
44/1997-IP Ajuntament de Mediona. Exercicis 1996 i 1997