Organització interna


Era Sindicatura s'organize en sèt departaments sectoriaus, cadun des quaus ei dirigit per un sindic o sindica e format per ua equipa d'auditors, assistents d'auditor e personau de supòrt, supervisadi e coordinadi per un auditor supervisor.

Es sèt departaments an comandada era fiscalizacion des diferentes entitats deth sector public dera Administracion dera Generalitat e des administracions locaus, d'acòrd damb era distribucion que s'indique seguidament.

També és competència de cadascun dels set departaments qualsevol organisme autònom, empresa pública o ens que depengui de les entitats esmentades.

Distribucion per departaments e sindic o sindica titular

Sectoriau A  (Generalitat) - Sindica Llum Rodríguez Rodríguez
 • Departament  dera Presidéncia
 • Departament d'Economia e Isènda, a excepcion d'Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
 • Departament d'Egalitat e Feminismes
 • Departament d’Accion  Climatica,  Alimentacion  e  Agenda Rurau,  a excepcion de  Secretariat d’Accion Climatica, a excepcion des entitats de dret public estacades ath Secretariat d'Accion Climatica
 • Departament d’Interior
 • Departament de Justícia
 • Centre de Telecomunicacions e Tecnologies dera Informacion dera Generalitat de Catalonha (CTTI), Agéncia de Ciberseguretat de Catalonha, Autoritat Catalana de Proteccion de Donades e Fondacion Privada i2cat, Internet e Innovacion Digitau en Catalonha
 • Departament dera Vicepresidéncia e de Politiques Digitaus e Territòri, a excepcion des entitats que corresponen ath Departament Sectoriau A
 • Departament d’Enterpresa e Trabalh
 • Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
 • Entitats de dret public estacades ath Secretariat d’Accion Climatica
 • Agéncia der Abitatge de Catalonha
 • Departament de Salut
 • Departament de Drets Sociaus, a excepcion dera Agéncia der Abitatge de Catalonha
 • Departament d’Educacion
 • Departament de Recèrca e Universitats
 • Departament de Cultura
 • Universitats publiques de Catalonha
 • Compde generau de corporacions locaus
 • Ajuntaments e entitats depenentes
 • Entitats municipaus descentralizades
 • Deputacions
 • Conselhs comarcaus
 • Entitats metropolitanes
 • Mancomunitats
 • Fondacions d’encastre locau
 • Consòrcis d’encastre locau
 • De d'autes societats supramunicipaus
 • Compde generau de corporacions locaus
 • Ajuntaments e entitats depenentes
 • Entitats municipaus descentralizades
 • Deputacions
 • Conselhs comarcaus
 • Entitats metropolitanes
 • Mancomunitats
 • Fondacions d’encastre locau
 • Consòrcis d’encastre locau
 • De d'autes societats supramunicipaus
 • Entitats estatutàries e organs superiors de consulta e assessorament deth Govèrn e deth Parlament
 • Compde generau dera Generalitat de Catalonha
 • Departament d’Accion Exteriora e Govèrn Dubèrt
 • Partits politics e entitats vinculades
 • Comptabilitat electorau
 • Fiscalizacions especiaus
 • Fiscalizacions interdepartamentaus
 • Persones publiques corporatives