Publicador de continguts

Els síndics presenten al Parlament els informes sobre Ports de la Generalitat i sobre la Llei de la dependència

Barcelona, 27 d’abril de 2023
Imatge de resum

Els membres del Ple de la Sindicatura han comparegut avui davant la Comissió del Parlament per presentar els informes de fiscalització 31/2022 i 32/2022.

Els síndics han estat convocats a les 10.20h per presentar els informes següents:

  • Informe 31/2022, relatiu a Ports de la Generalitat, exercici 2019.
  • Informe 32/2022, relatiu al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, tramitació de les sol·licituds de la Llei de la dependència, exercici 2019.

L’informe relatiu a Ports de la Generalitat l’ha presentat el síndic Josep Viñas, titular del Departament Sectorial B, competent per fiscalitzar els departaments del sector productiu de la Generalitat. El treball és una fiscalització limitada que té per objecte la revisió del compliment de la legalitat en l’àmbit de la gestió de les taxes portuàries i de la contractació administrativa feta per Ports de la Generalitat, entitat adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat.

L’informe sobre la tramitació de les sol·licituds de la Llei de la dependència ha estat presentat per la síndica Maria Àngels Cabasés, titular del Departament Sectorial C, que fiscalitza els departaments del sector sanitari i social de la Generalitat. La síndica ha detallat els procediments emprats pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per tramitar les sol·licituds de la prestació econòmica reconeguda per la Llei estatal 39/2006, del 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, i també els terminis per resoldre les peticions rebudes.

A la sessió d’avui hi han assistit, a més dels síndics ponents d’aquests dos informes, el síndic major, Miquel Salazar, les síndiques Anna Tarrach i Llum Rodríguez, i els síndics Manel Rodríguez i Ferran Roquer.