Publicador de continguts

Publicat l’informe sobre la prestació per la Diputació de Lleida del servei d’assistència jurídica, econòmica i tècnica als municipis

Barcelona, 10 de juliol de 2024
Façana de la Diputació de Lleida.

La Sindicatura de Comptes ha publicat i tramès al Parlament l’informe 7/2024, relatiu a la Diputació de Lleida, prestació del servei d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, exercici 2022.

L’informe té per objecte fiscalitzar l’activitat de la Diputació de Lleida en l’exercici 2022, quant a la prestació dels serveis d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis de la seva demarcació territorial, d’acord amb el que preveu la normativa.

El treball ha anat a càrrec del Departament Sectorial E, dirigit pel síndic Manel Rodríguez.