Asset Publisher

Curs sobre avaluació de polítiques públiques en col·laboració amb Ivàlua

Barcelona, 15 March de 2023
Imatge de resum

La Sindicatura, en col·laboració amb l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua), ha organitzat un curs amb per formar el seu personal en avaluació de polítiques públiques, en compliment d’un dels objectius estratègics de la institució per als propers anys, la realització d’auditories operatives.

El curs ha estat inaugurat avui per la síndica Anna Tarrach i el director d’Ivàlua, Marc Balaguer, a la seu de la Sindicatura. Hi participa també com a formadora l’analista d’Ivàlua Anna Segura.

La formació consta de cinc sessions de tres hores cada una dedicades a conèixer les eines analítiques que poden ser útils per a les auditories operatives, tant des de la vessant teòrica com pràctica. 

Al llarg de les sessions formatives s’impartiran els continguts següents: avaluació de polítiques públiques i auditories operatives; teoria del canvi i avaluació del disseny; avaluació de la implementació i seguiment de resultats; revisions d’evidència i planificació de l’avaluació.

Un dels objectius del Pla estratègic 2022-2028 aprovat pel Ple de la Sindicatura és la realització d’auditories operatives, que serveixen per avaluar l’economia, l’eficàcia i l’eficiència de  les polítiques i els programes públics. La intenció del nou Ple és dissenyar aquest nou tipus d'informes que aportin valor afegit a la tasca de la Sindicatura i que siguin útils per valorar el cost-benefici de les mesures finançades amb fons públics.