Asset Publisher

El nou Ple compareix per primer cop a la Comissió del Parlament per presentar informes

Barcelona, 17 March de 2022
imatge resum

Els membres del Ple de la Sindicatura de Comptes, renovat el passat 10 de febrer amb la designació dels set síndics pel Ple del Parlament, han fet avui la seva primera compareixença davant la Comissió de la Sindicatura del Parlament per presentar quatre informes de fiscalització.

A la sessió d'avui, convocada per a les 10 hores a la sala 1 del Parlament, hi han assistit els síndics Manel Rodríguez, Maria Àngels Cabasés, Llum Rodríguez, Ferran Roquer, Anna Tarrach, Josep Viñas i Miquel Salazar, qui encapçala el Ple de la Sindicatura, i el nou secretari general, Ferran Domínguez.

Miquel Salazar va prendre possessió del seu càrrec en un acte davant el president de la Generalitat, dimarts passat, després d'haver estat escollit síndic major per la unanimitat del Ple de la Sindicatura l'1 de març.

Els quatre informes presentats i debatuts avui en Comissió han estat els següents, per aquest ordre:

- Informe 17/2021, sobre la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell, seguiment del Pla de viabilitat 2014-2023, exercici 2018

 
- Informe 22/2021, sobre la Renda garantida de ciutadania, exercici 2018
 
- Informe 23/2021, sobre el Consorci Sanitari Integral, exercici 2019
 
- Informe 16/2021, relatiu al Síndic de Greuges, exercici 2019
 
L'informe relatiu al Síndic de Greuges ha estat presentat pel síndic major, Miquel Salazar. El treball correspon a una fiscalització limitada que ha inclòs la revisió de la Liquidació del pressupost, de les despeses de personal i dels contractes i els convenis formalitzats per la institució del Síndic durant l'exercici 2019.
 
Per presentar els altres tres informes ha intervingut la síndica Maria Àngels Cabasés, titular del Departament Sectorial C, encarregat de la fiscalització de les entitats de l'àmbit sanitari i social.
 
L'informe sobre la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell té per objecte revisar el compliment i els resultats del Pla de viabilitat 2014-2023 subscrit per l'entitat per millorar la seva situació econòmica i financera.
 
L'informe sobre la Renda garantida de ciutadania inclou la fiscalització dels procediments de concessió i de gestió d'aquesta ajuda creada per llei per garantir una vida digna als seus beneficiaris.
 
A l'últim, l'informe relatiu al Consorci Sanitari Integral és un treball de seguiment del compliment de les observacions i les recomanacions emeses per la Sindicatura en informes anteriors sobre aquesta entitat de l'àmbit sanitari.