Asset Publisher

El Ple aprova l'oferta pública d'estabilització de personal de la Sindicatura

Barcelona, 31 May de 2022
Imatge resum

En compliment de la Llei de l'Estat de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública

El Ple de la Sindicatura ha aprovat l'oferta pública d'estabilització de personal de l'organisme fiscalitzador, que ha estat publicada avui al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC núm. 8679, de 31 de maig).

La mesura dona compliment a la Llei de l'Estat 20/2021, del 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, que disposa que abans de l'1 de juny del 2022 s'ha d'haver aprovat i publicat l'oferta pública d'estabilització de personal que la mateixa llei preveu.

L'oferta inclou, d'una banda, l'estabilització d'aquelles places de naturalesa estructural dotades pressupostàriament i ocupades de forma temporal i ininterrompuda com a mínim els tres anys anteriors al 31 de desembre del 2020. En concret, es convoquen dues places d'auditor/a i una plaça d'ajudant d'auditoria. El sistema de provisió d'aquestes places és el de concurs oposició.

De l'altra, l'oferta inclou l'estabilització de les places ocupades de forma temporal per personal amb una relació temporal ininterrompuda anterior a l'1 de gener del 2016, que en aquest cas corresponen a una plaça de responsable d'arxiu. El sistema de provisió d'aquesta plaça és el de concurs de mèrits.